Ladeboks med refusion

Hvis du har en ladeboks med en indbygget elmåler, så er det muligt at modtage refusion for den strøm du bruger til at lade din elbil op. Derudover skal du leje ladeboksen af en udbyder eller selv eje den og så lave en serviceaftale med en godkendt udbyder.

Hvad er refusion?

Elafgift er en del af de samlede afgifter vi betaler til staten. Som et led i at fremme den grønne udvikling, så er det politisk bestemt at man kan få refunderet elafgift på den strøm du bruger til at oplade din elbil. I Finansloven 2020 er godtgørelsen blevet forlænget, så aftalen om refusion gælder til og med 2030.

Pt. kan man få refunderet 94 øre for hver gang man bruger en kWh.

Når aftalener godkendt, så er det ladeoperatoren/serviceoperatøren som fremadrettet håndterer refusionen. Grunden til at ladeboksen skal have en seperat måler, det er at

Hvad skal jeg være opmærksom på?

  •  Har du solceller, varmepumpe elelr andet så du ikke betaler fuld afgift, så kan du ikke modtage refuison på elgiften på strøm brugt til opladning af elbiler.

Kan det betale sig at have en ladeboks med refusion?

Det er meget forskelligt hvor stort et kørselsbehov vi har hver især, og om det økonomisk er fordelagtigt for dig at have en ladeaftale med refusion afhænger primært af hvor meget du kører.

Kører du mellem 8.000 0g 45.000 km om året, så anbefaler vi at du vølger en ladeboks med refusion.